Bensin

”Alsen pumpen”
Alsens toppmoderna bensin – och dieselmack

Alsens byalag driver denna mack. Vår leverantör är Alltank och du kan tanka med både vanligt bankkort/kreditkort samt byalagets egna kreditkort (du får en faktura) eller med Alltanks kort.

 

Alsen pumpen
Vintern 2008 återöppnades bensinmacken i Alsen. Samtidigt drog Alsensjöns
skoterklubb om skoterleden så att den passerar macken mitt i byn.

I april 2014 installerade vi en ny kort pelare med chip läsare med den senaste tekniken! Den möter dom nya skärhetskraven som bankerna kräver.

Anläggningen ingår i TRB nätet, dvs all tungtrafik i Sverige som är slutna till detta nätverk kan använda sitt TRB kort på vår mack och ta del av deras egna rabatter.

Hur kom denna mack till?

Fram till mitten av 2000-talet drevs macken av OK. När affären lades ner år 2005 bestämde sig OK att avveckla anläggningen. Kvar lämnade dom tankar och pumpar. Under några år var det driftsstopp men år 2007 bestämde sig Byalaget för att ta tag i problemet och vände sig till byns invånare.

Markägare skänkte timmer och andra skänkte pengar. Ett stort antal ideella arbetstimmar lades på att avverka och få fram timmer till väg. SCA gav ett bra bud på att hämta mindre poster. Tack vare detta kunde Byalaget söka bygdemedel för att kunna investera i en ny anläggning. I första hand behövdes en kortpelare så att anläggningen blev komplett för självbetjäning.