Verksamhet

Alsens Byalag är en ekonomisk förening som arbetar med utveckling av bygemensamma saker som badplatsen, bränslepumparna och flaggor. Under åren har olika serviceställen byggts upp och bidrag har sökts.

Senare har de sålts eller gått över i annan regi. Som exempel kan nämnas dagiset, lägenheterna på Tunan och livsmedelsbutiken. Ingen av dessa drivs eller ägs idag av byalaget. Ett av de senare projekten vi bidrog till var bredbandet via optisk fiber.

Exempel på verksamhet 2014

 • Hökåns badplats
  En altan har byggts på framsidan av omklädningsrummen. En bastu planeras att byggas.
 • Flaggor
  Har satts upp i april och togs ner i september på lyktstolparna i byn. 
Wången har sponsrat inköp av nya isländska flaggor och Ärs´nbussan har sponsrat inköp av övriga flaggor.
 • Boule
  Intill affären finns en boule bana. En turnering planeras i augusti.
 • Miljöstation i Alsen
  Placeringen av containrarna vid Bygdegården har diskuterats under året.Flera förslag till placering har funnits. Flera alternativ visade sig ej vara möjliga. Nu återstår en flytt närmare mot dagis och byggnad av skärmstaket.
 •  Ny hemsida
  Ett samarbete med Sara Stierna har inletts för att bygga upp Byalagets hemsida.

vy

2013

 • Affären
  
3:e vattenskadan renoverades. Affären såldes till KG Gustafsson som ska bedriva småskalig charkverksamhet där.
 •  Macken
  Pumparna, kortpelarna och hela drivmedelsanläggningen ägs och sköts av Byalaget. Är avstyckade från affärsfastigheten. Alltank sköter leveranserna av drivmedel. En ny kortpelare köptes in och installerades i mars. Med hjälp av bygdemedel köptes elektronisk pejlutrustning in.
 • Bredband
  Projektet med optisk fiber har avslutats och redovisats.
 • Hökåns badplats
  Ett förråd för bryggan har byggts på baksidan av omklädningsrummen. Målning med mera har utförts. Gräset har klippts hela sommaren.
 • Övrigt
  Valborgsmässofirandet genomfördes på Backgården sista april.
  Städdag med andra föreningar genomfördes i maj.
  10 st nya medlemmar under 2013!